Aktualności

Jak zostać podopiecznym

Aby skorzystać z proponowanych przez nas świadczeń należy skontaktować się z jednym z naszych BIUR. Pielęgniarka koordynująca natychmiast nawiąże bezpośredni kontakt z chorym i jego rodziną obejmując go opieką w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

W celu usprawnienia zgłoszenia pacjenta do objęcia go opieką proponujemy drogę elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia.

 

    • Dane pacjenta
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
    • Adres pacjenta
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Nr tel.:
    • Osoba zgłaszająca
Imię:
Nazwisko:
Stopień pokrewieństwa:
Nr tel.:


 
Sklepik dla Ciebie